Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của TRƯỜNG AN BẮC NINH
Với quan điểm luôn phát triển bền vững và không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; gắn việc phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. NTA luôn nhất quán hành động theo các giá trị cốt lõi của mình, đó là:
 

Nội dung đang cập nhật
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
hotline Zalo NTA Facebook NTA Youtube NTA